Рекламна кампания на фирма Арома АД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-08-31
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 39 стр.
Цена:
 (55 лв) 49.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.50 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (198KB)          Html format .Html (48KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

стопанска реклама; социална реклама; политическа реклама; реклама според жизнения цикъл: въвеждаща, поддържаща, напомняща; реклама според териториалния обхват: местна, регионална, национална; маркетинг-микс, продукт, цена, стокодвижение, изследване, събиране на данни, обработка и анализ на данни, неструктурирано интервю, рекламна дейност, Арома АД

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Настоящата дипломна работа има за цел да анализира и оцени ефективността на рекламната кампания на фирма АРОМА АД. Методологията на разработката на дипломната работа може да бъде формулирана в следните направления:
• Анализ на литературните източници и практически данни от фирма АРОМА способстващи за научнообосновано излагане на материала. При анализа на литературните източници е използвана следната методика: Коментар на проблем от рекламата и последващо онагледяване с литературен източник.

• Описание на методологическите аспекти на оценката на рекламната кампания. Това е направено в глава Втора на дипломната работа. Методологическите аспекти са илюстрирани с начина на формиране на извадката, етапите на изследователския процес и с анкетна карта за интервю на служители на фирмата. В тази част на дипломната работа се прави преход от теоретичните постановки към практическата реализация на изследването на рекламната дейност на АРОМА.

• В глава Трета са описани методите и начини на рекламна дейност реализирани от фирмата. Направен е сравнителен анализ на техните предимства и недостатъци, описана е съвременната тенденция за прилагане на интегрирани маркетингови комуникации.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек