Бизнес план на събирателно дружество "Млечен път".

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-16
Рейтинг:
3.4 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 86 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (83KB)          Html format .Html (43KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

пазарна среда, САПАРД, бизнес план, парични потоци, финансиране, инвестиция, приходи и разходи, правен статут.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В настоящото изложение са заложени следните цели:

Първо: да се даде най-обща представа за предприсъе-динителните фондове и да се обособи тяхното значение като финансови инструменти за изграждането на структурна политика в България. Това се свързва със създаването на възможности за икономическо развитие в перспектива, което ще способства за поемането на цялостния поток от финансови средства по всички настоящи и бъдещи програми.

Второ: да се обособи ролята на действащите програми, осигуряващи безвъзмездна финансова помощ, за българската икономика и в частност тяхното въздействие върху преструкту-рирането и модернизацията на селскостопанския сектор.

Трето: да се придаде практически оттенък, като се пречупи през призмата на българската действителност.

В първата част на изложението са описани финансовите инструменти – програмите ФАР, ИСПА и САПАРД, като част от предприсъединителната стратегия на Европейския съюз за подготовката на България за участие в Структурните фондове на Общността. По-нататъшното изложение конкретизира фонд САПАРД, като е характеризиран неговият цялостен облик в развитието на земеделието и селските райони в България.

Във втората част е приложен бизнес-план, насочен към получаването на финансова помощ от Програма САПАРД за производствени инвестиции в млекопреработвателния сектор. Направените анализи са изградени с цел поставянето на българската икономика в новите условия и измерването на нейната конкурентоспособност в тях. За изпълнението на тази цел е следвана структурата на предлагания бизнес-план по образец за кандидатстване за финансова помощ от САПАРД и условията за подпомагане на програмата. Използвани са данни от Националния статистически институт, въз основа на които са изградени представените оценки и анализи.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек