Държавни разходи

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2007-08-02
Рейтинг:
3.75 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Великотърновски университет "СВ. СВ. Кирил и Методий"
Цена:
 (22 лв) 20.90 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.10 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (60KB)          Html format .Html (33KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и класификация на държавните разходи, разходи за управление и администрация, военни и социални разходи, разходи за здравеопазване, разходи за култура, роля на държавните разходи за стимулирането на икономическата дейност.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

По своята икономическа същност държавните разходи представляват част от финансовите ресурси, които държавата насочва за задоволяването на обществените потребности. Политиката в областта на държавните разходи обхваща преразпределителния процес между и в различните нива на управление, като се цели изпълнение на правителствените приоритети и постигане на по-високи нива на ефективно и ефикасно използване на бюджетните ресурси. Националната разходна политика се провежда в три основни направления. Първото направление е финансиране на правителствените приоритети, реализирани чрез бюджетите на държавните органи и финансиране на самостоятелните и автономни бюджети. Оценка на ефективността и ефикасността на бюджетните предложения на държавните органи и самостоятелните и автономни бюджети. Координиране на предложенията и алтернативите засягащи държавните разходи, като се оценява ефекта от евентуалното им финансиране. Второто направление е съставяне, изпълнение и отчитане на държавния бюджет в частта за общините и на трето място ежегодно планиране на държавните субсидии за реалния сектор и контрол върху тяхното ефективно и целево използване. Държавно финансово подпомагане в областта на нефинансовите предприятия и селското стопанство, разпределение на паричните постъпления по сделките за приватизация на държавните предприятия и паричните постъпления от концесии.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек