Местни финанси и инвестиционна политика на Община Кюстендил

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-01-19
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: ВСУ „Черноризец Храбър”
Цена:
 (42 лв) 37.80 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.20 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (94KB)          Html format .Html (48KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

инвестиционна политика, чужди инвестиции, данък печалба, ДДС, капиталов бюджет, текущи разходи, текущи приходи, капиталови разходи, капиталови приходи, заеми, комулирани парични средства, общински дълг, местни финанси – приходна и разходна част, инвестиционни разходи, данъчни и неданъчни приходи

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Местните финанси са парично отражение на цялостната организация и взаимоотношения, в които влизат общините във връзка с тяхната дейност. Обхватът им се преопределя от общинските компетенции. Държавата определя обхвата на местните отговорности. Част от тях имат задължителен характер за общините. Успоредно с това държавата делегира права на общините да решават самостоятелно определен кръг от проблеми с местно значение.

Местните финанси изучават приходите и разходите на общината, технологията на съставяне, приемане и използване на общинския бюджет. Местните финанси не са само теория, а имат и конкретни практически приложения, намиращи израз в провежданата икономическа политика на териториалните единици. Институциите, провеждащи местната икономическа политика са Министерство на финансите, Общинските съвети, Сметната палата, Министерство на териториалното развитие и др.

Инвестиция е всяко влагане на пари, което гарантира определена възвръщаемост, покриваща основната сума и очакваната печалба. От този аспект се оформят трите основни концепции за инвестициите – потребителската, бизнес и финансовата концепция. Според първата инвестицията се определя като придобиването на дълготрайни активи като жилище, автомобил и т.н. за лично потребление. Много автори изключват тези вложения от сферата на инвестициите. Реално покупката на активи за лично потребление би могло да се счита за инвестиция, само ако се прави с нагласата тя да донесе бъдещ доход.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек