ПР на информационното общество в държавната администрация

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-10-26
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 103 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (100 лв) 80.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 20.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (322KB)          Html format .Html (134KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

ПР, държавна администрация, връзки с обществеността, същност, особености, форми, функции, дейности, публичност, реклама, лобизъм, стратегия за модернизиране, Е – Правителство, медии,

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Един от основните приоритети в политиката на правителството на Република България в предприсъединителния период е изграждането на административен капацитет, способен да осъществи демократичните реформи в страната ни, като изпълни стоящите пред държавата цели и задачи, в съответствие с принципите на ефективност, ефикасност, прозрачност и отчетност.

Доброто управление, повишаването на качеството на административното обслужване и постигането на висока степен на обществено доверие в администрацията придобиват все по-голямо значение за развитието на страната и за повишаване конкурентността на българската икономика. Изграждането на електронно правителство има за цел подобряване на вътрешната координация в държавната администрация за ефективно взаимодействие с бизнеса, както и осигуряване на по-големи възможности на гражданите за постигане на съвременно и ефективно държавно управление.

Една от целите, включена в правителствената програма, е продължаване модернизацията на държавната администрация чрез задълбочаване на реформите в публичния сектор. Тази цел е залегнала и в редица стратегически и консултативни документи, приети в този период – Актуализираната Стратегия за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, 2003-2006, Стратегията за електронното правителство, Националната стратегия за противодействие на корупцията и Бялата книга за постиженията и предизвикателствата пред българската държавна администрация в Европейския съюз.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.49 сек