Същност, възникване и особености на юридическите лица

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-05-13
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 19 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Специалност: Право
Предмет: Право
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (115KB)          Html format .Html (29KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

произход и причини за възникване на ЮЛ, историческо развитие; понятие, съдържание, белези и класификация на юридическите лица; правосубектност, учредяване, реорганизация и прекратяване, органи на управление, ЮЛ с нестопанска цел

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Понятието за юридическо лице се появява стотици години след фактическото възникване на самото явление “юридическо лице”. В Древен Рим юридическите лица са широко разпространени както в публичната, така и в частната сфера, макар да ги наричат с различни наименования. Още в 12-те таблици се споменават различни частни корпорации от религиозно естество, професионални сдружения на занаятчии и други. Според данните тези сдружения са имали права и задължения, различни от тези на техните членове. Римските юристи са правели разлика между гражданските дружества (societas) и корпорациите (universitas, collegium). Основни публичноправни групировки неизменно са били държавата и общините.

Първите юридически лица се създават през Средновековието без общ правен режим. Засиленият стопански обмен, влиянието на католическата църква, инициативността на общините и още много други фактори създават условия за възникването на земеделски, горски и други сдружения, а по-късно и на търговски дружества. В резултат на дейността на католическата църква се появяват фондациите, които преследват постигането на благотворителни цели.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек