Възникване и развитие на гражданското право

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-08-11
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 15 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (64KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

възникване и развитие на правото, гражданското право в европейските държави, българско гражданско право, дофеодално право, феодално право, право на Третата българска държава

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Действащите днес правни системи в Европа, макар и с някои различия между тях, са изградени на базата на основните принципи на римското право. То е ясно установимо в законодателствата на държавите от Западна Европа. Обективното право в тези системи е резултат на възраждането на римското право през XII и XIII в. Новото общество изисква нова правна система. Отпада и намалява влиянието на църквата, както и създаденият и поддържан от нея ред. Прекратява се вмесването на религията и морала в гражданското право. Последното получава своята самостоятелност.

Континенталната правна система се създава в отлика на английската, където се забелязва засилване на кралската власт, която е твърде специфична.

Гражданското право е един от най-старите отрасли на правото. С термина “гражданско право” (“иус цивил”) по време на Римската държава са означавали съвкупността от правни норми, която регулирала както отношенията между римските граждани, така и отношенията между римските граждани и Римската държава. По-късно (през средновековието) с този термин са означавали съвкупността от правни норми, която е уреждала само частните отношения между гражданите. Поради това по онова време терминът “гражданско право” се е употребявал като синоним на термина „частно право”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек