Конфискация и отнемане в полза на държавата

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-02-24
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 10 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Право
Предмет: Вещно право
Цена:
 (27 лв) 25.65 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.35 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (50KB)          Html format .Html (36KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

конфискация, глоба, отнемане в полза на държавата, вещно право, ЗАНН, Закон за собствеността, Закон за административните нарушения и наказания, наказателен кодекс, реституция, деривативен способ

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Конфискацията и глобата са предвидени като санкции и в областта на административното право. Чл. 20 от ЗАНН гласи:
„(1) Наред с предвидените по чл. 13 административни наказания наказващият орган постановява отнемане в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на умишлено административно наказание, ако това е предвидено в съответния закон или указ.
(2) Отнемат се в полза на държавата вещите, предмети на нарушението независимо от тяхното количество и стойност, където и да се намират.
(3) освен вещите по предходната алинея в предвидените от закон или указ случаи се отнемат в полза на държавата вещите, принадлежащи на нарушителя, които са били предмет на нарушението”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни разработки:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек