Изследване на социалната желателност като тенденция на поведение и сравнителен анализ с предходни проучвания

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-10-16
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 29 стр.
Университет: Нов Български Университет
Цена:
 (43 лв) 38.70 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.30 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (101KB)          Html format .Html (38KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

социална желателност, тенденция на поведение, анализ с предходни проучвания, Аз - образ, стереотип на поведение, социално – психологическ нагласи, факторен анализ, себеоценка, Скала на Розенберг, психологически въпросник

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Социална желателност – какво може да се каже за това понятие, какво съдържа в себе си, как може да бъде обяснено на обикновен език? Социалната желателност се интерпретира като желание да се харесаш на другите, нужда от одобрение като в името на този стремеж даваш отговори и мнения, каквито смяташ, че биха дали другите или, каквито биха им се харесали.

В повечето случаи социалната желателност се разглежда като компонент от различни тестове, който играе ролята на валидизатор на получените резултати, но тя може да бъде анализирана и като личностна черта и стереотип на поведение.

В ежедневието често може да срещнем хора, които се държат социално желателно като ситуациите, в които най-вече можем да наблюдаваме този феномен са свързани предимно с публични представяния, интервюта за работа, начални фази на опознаване на друг човек или група от хора, както и когато искаме да станем част от някакво социално общество или да се харесаме на някой, който ние вече харесваме.

Идеята за това поведение може би се корени във факта, че смятаме, че колкото по-близки са мненията и нагласите ни до другия човек, толкова повече ще ни хареса той. И това наистина е така, поради факта, че ние харесваме това, което ни е по-близко, по-познато, това, в което можем да открием и части от себе си. Може би това няма да ни доведе до желаните резултати, ако прекалим с демонстрирането на такъв тип поведение, ако човекът отсреща усети, че сме неискрени и целенасочено го копираме.

Въпросът обаче, е доколко това поведение е целенасочено и предварително планирано и доколко е подсъзнателен и автоматичен процес на интеракции с околните.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.45 сек