Статистика в маркетинга. Използване на статистически методи в маркетинговото проучване

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-05-02
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 11 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Финанси
Предмет: Маркетинг и статистика
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (56KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

статистика в маркетинга, статистически методи, маркетингови изследвания, маркетингово проучване, метод на наблюдението, методи за изучаване на мнението, метод на експеримента, вероятностни извадки, тестване на алтернативи, маркетингови прогнози

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Информацията чрез която се осъществява маркетинговото изследване е:
Първична информация – която се набира целево и пряко от самия първичен източник, най-често от потенциалните или реалните потребители. Набирането на тази информация е по-скъпо и изисква повече време и опитни специалисти.

Вторична информация – това са всички данни, които вече са набрани и обработени от някого с някаква цел и съществуват на някакъв вид материални носители (книги, списания, вестници, дискети, статистически изследвания и други). Специалистите по маркетинг винаги започват своята работа с издирване, обработка и оценка на цялата вторична информация.

Връзката между статистиката и маркетинговите изследвания са съответно методите за набиране и обработка на първичната информация.
За набиране на първична информация се използват три основни подхода: на наблюдение, на изучаване на мнението (метод на интервюто) и на експеримента.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек