Проектиране на компютъризирана система за автоматизиране на дейностите във фирма “Травел & Рент”

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-04-22
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 29 стр.
Университет: Икономически университет – гр. Варна
Специалност: Информатика
Предмет: Проектиране на системи
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (182KB)          Html format .Html (51KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

система, диаграми на потоците от данни, контекстна диаграма, йерархичен модел, база данни, обработка на данни, номенклатури, входни документи, входен екран, изходен екран, потребителски интерфейс, декомпозиция, автоматизирана информационна система, приемо-предавателен протокол, шофьор, Агенция за наемане на шофьори, МПС

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Клиентите изпращат заявки (по телефон, факс, лично) с изисквания за категорията МПС, периода за наемане на МПС (начална и крайна дата). Ако клиентът желае, той може да заяви и шофьор. Заявките се приемат от служител на фирмата и се регистрират. Ако клиентът е нов, той се регистрира и след това се отбелязва заявката му. С една заявка може да се ангажира само едно МПС. След като заявката е регистрирана се прави проверка дали през искания период фирмата разполага с МПС от заявената категория. Ако е така, на клиента се изпраща потвърждение, в което освен номера на заявката и други данни (период, категория и т.н.) се включва и регистрационния номер на МПС, ангажирано за заявката. Ако в заявката има изискване за шофьор, се наема подходящ такъв (притежаващ необходимата категория) чрез Агенция за наемане на шофьори (След изпълнение на заявка от шофьор, нает чрез агенция, съответната агенция издава фактура за услугата. Плащането по издадените фактури също е в обхвата на системата).

Формулярът на заявката се съставя в 4 екземпляра. Единият екземпляр се изпраща на клиента като потвърждение на заявката, втори се съхранява в отдел "Приемане на заявки", а останалите 2 се изпращат в автомобилното депо.

Ако фирмата не разполага с МПС от заявената категория за указания от клиента период, заявката се изпраща в централния офис в отдел "Администриране на регионални офиси". В този отдел се прави проверка в Регистъра на свободните МПС, за да се открие най-близкия офис с подходящ автомобил на разположение за периода, който клиентът е заявил. Ако има офис, който може да изпълни заявката, тя се предава там, а ако не - клиентът се уведомява, че заявката му не може да се изпълни. В централния офис се поддържат актуални данни за наетите и свободни МПС във всеки регионален офис.

В Автомобилното депо на всеки регионален офис става предаването и приемането на МПС. Когато дойде клиент, във формуляра на заявката се отбелязва датата, часът, показанията на километража и данни за състоянието на автомобила. След като клиентът върне МПС се отбелязва часът и датата на връщане, както и изминатите километри. Проверява се също така и състоянието на автомобила. Единият екземпляр от попълнения окончателно формуляр на заявката се предоставя на клиента, а последният екземпляр се изпраща в счетоводния отдел за издаване на фактура.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек