Анализ на етикета върху опаковката на домашни електрически уреди

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2009-01-29
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 15 стр.
Университет: Икономически университет Варна
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (75KB)          Html format .Html (27KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ на етикета, опаковка на домашни електрически уреди, законодателна нормативна уредба, оценяване на съответствието, знаци и изисквания за безопасност, екологични потребителски знаци, европейски знак за съответствие

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Силата на европейския сектор на домакинските електроуреди е в способността му да произвежда висококачествени и устойчиви продукти. Тази силна страна трябва да бъде подкрепена и разширена чрез подходяща европейска политика, основана на непрекъснати усилия и усъвършенстване в областта на технологичните иновации и на дейности за продължаващо обучение, за да се повишат уменията на работниците. Такава политика следва да насърчи разработването на енергийно ефективни домакински уреди с подобрена възможност за рециклиране. Цялостното въздействие върху околната среда, основаващо се на анализ на жизнения цикъл, следва да бъде сведено до минимум.

Законодателството на Европейския съюз би могло да окаже пряко влияние върху конкурентоспособността на сектора, най-вече чрез предложението за разширяване на приложното поле на директивата относно екодизайна и предложението за преразглеждане на регламента за екомаркировката, водещи до повишена енергийна ефективност и намалени емисии на CO2. По този начин ще се намалят заплахата и тенденцията към преместване на тази промишленост извън Европа, загубата на работни места и рискът от спад в потребителския интерес.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек