Формиране на Единна европейска валутна система. Въвеждане на Еврото като единна разплащателна единица

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-06-05
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 25 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (52KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Единна европейска валутна система; единна разплащателна единица; членство във валутния съюз; разлика между евро и екю

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Валутното сътрудничество в Европаима по- дълга история отколкото икономическата интеграция, тъй като датира още от 50 година. Тогава се създава Европейският платежен съюз с цел постигане на многостранност в международната търговия и плащания. Ранен опит за изграждане на валутен съюз е и решението на върховния орган на Европейската общност от 1969 г. за създаване на икономически и валутен съюз. Това решение е стимулирано от завършването на митническия съюз и създаването на общата селскостопанска политика. Следва планът Вернер, който също си поставя за цел създаването на икономически и валутен съюз до осемдесета година. Част от него е изграждането на Европейската валутна система. Предполагам, че аудиторията е наясно с развитието и трудностите пред Европейската валутна система, изпитанията и кризите, които тя преживява няколко пъти, особено през 1992, 1993 г., когато от нея излизат валутите на Великобритания и на Италия. Много важен етап за избистрянето на идеята за икономически и валутен съюз и за практическото й реализиране е работата на Комисията Делор и нейният доклад от 1988 г. В този доклад, наред с други много важни постановки, се дава дефиниция на икономическия съюз и какви са условията за създаване на валутен съюз. Документът поставя основата на съвременния и сега изграждащия се Европейски икономически и валутен съюз.

Икономически съюз, според доклада на Делор е напълно свободният общ пазар заедно с комплект от общи регулации, осигуряващи известните четири свободи, конкуренцията, общите политики за структурни промени и регионално развитие и макроикономическа регулации със задължителни правила за бюджетните политики. Трите условия, които са необходими за валутен съюз са: пълна конвертируемост на валутите, пълна свобода на капиталовите пазари и за движение на капитали, интегриране на финансовите пазари и необратимо фиксиране на валутните курсове.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек