Обща характеристика на малките и средни предприятия

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2008-11-24
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 90 стр.
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (118KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

малки и средни предприятия, частен сектор, икономически преход, макроикономическа среда, конкурентноспособност, членство на България в ЕС, държавна инициатива, банково финансиране, предприсъединителни фондове, иновации в кредитната политика, видове кредити

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Актуалността на темата се поражда от факта, че българските предприятия са поставени в неравностойно положение, от една страна, да се конкурират с несравнимо по-големите по обем и активи западни компании и, от друга, поради липсата на инвестиции, за да съхранят капацитета си, са принудени да работят при неизгодни условия.

Целта на дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия на прага на влизането ни в ЕС, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране. На базата на този анализ трябва да се изведат важни изводи относно по-нататъшното развитие на частния ни сектор и да се формулират съответните препоръки.

Задачите, които трябва да се решат за постигане на целта са няколко.

На първо място, важно да се извлекат последиците на дългия икономически преход върху развитието на частния сектор. Нужно е да се направи анализ на общата икономическа обстановка в страната в момента, като среда за развитие на малките и средни предприятия.

На базата на разглеждания период трябва да се формулират основните проблеми в развитието на разглеждания обект. В резултат на анализа на източниците на финансиране и основните проблеми трябва да се изведат перспективите за развитие на малките и средни предприятия у нас.

За целите на дипломната работа се използва методът на икономическия, институционален и социален анализ.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек