Развитието на малкия и средния бизнес в България

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2008-03-19
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 110 стр.
Университет: Икономически университет - Варна
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (174KB)          Html format .Html (52KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

развитие на малкия и средния бизнес, отраслова структура, микропредприятия, промишленост, търговски закон, едноличен търговец, булстат, ДОО, регистрация, търговия, заетост, икономически растеж, данъци, промишленост

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Пълноправното членство на България в Европейския съюз от началото на 2007 г. предостави на малките и средните предприятия (МСП) много нови възможности, но ще възникнат и множество предизвикателства пред предприемачите. Това определя необходимостта от целенасочена и ефективна държавна подкрепа за малките и средните предприятия, чиято роля в икономиката непрекъснато нараства.

През 2004 г. броят на малките и средните предприятия е над 221 хиляди. В сравнение с 2001 г. те са се увеличили с почти 17.8 хил. (9 на сто). МСП представляват 99.3 на сто от всичките предприятия в изследваната съвкупност и 99.7 на сто от частните предприятия в нея.

Преобладават микропредприятията (с 1 до 9 заети). Броят им продължава да нараства и през 2004 г. те са над 198.7 хил., което е с 5.5 на сто повече спрямо 2001 г. Наред с това обаче делът им намалява от 92.4 на 89.6 на сто от общия брой на изследваните частни предприятия за сметка на по-бързото увеличаване на броя и на дела на малките предприятия. Малките предприятия (с 10 до 49 заети) наброяват 18.9 хил. през 2004 г. За периода 2001–2004 г. броят им се е увеличил с 6672, или с 54.8 на сто, а делът им е нараснал от 6 на 8.5 на сто. Най-малобройната подгрупа на МСП – средните предприятия (с 50 до 249 заети), са 3.6 хил. и въпреки че са с 800, или с 28.8 на сто повече отколкото през 2001 г., делът им в общия брой на изследваните частни предприятия остава относително постоянен, едва 1.6 на сто.

Увеличаването на броя на предприятията през 2004 г. е с по-ниски темпове в сравнение с това за предходната година, с изключение на строителството (в отраслов аспект) и на Югоизточния район за планиране (в териториален).

Отрасловите структури на предприятията за всяка една от размерните групи са относително постоянни във времето. Например и през четирите наблюдавани години най-много от средните предприятия (над 55 на сто) са в отраслов сектор “Преработваща промишленост”, т.е. това е най-привлекателният отраслов сектор за средните предприятия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек