Образователни приоритети на Европейския съюз, формулирани на политическите форуми в Лисабон, Брюксел и Болоня

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-08-03
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 12 стр.
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (55KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

образователни програми в ЕС, цели на ЕС относно образованието, принципи в областта на профисионално образование и обучение, Копенхагенска декларация, Процес от Болоня, Копенхагенски процес, Лисабонски европейски съвет, Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Европейско икономическо пространство (ЕИП)

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Разширяването на ЕС добавя ново измерение и редица предизвикателства, възможности и изисквания към работата в областта на образованието и обучението. Особено важно е новите членове на ЕС да бъдат интегрирани от самото начало като партньори в едно бъдещо сътрудничество в инициативите по образование и обучение на европейско ниво.

Успешното развитие на европейските програми за образование и обучение е ключов фактор за подобряване сътрудничеството на европейско ниво.

Болонската декларация за висшето образование от юни 1999 г. отбелязва началото на ново засилено европейско сътрудничество в тази област.

През март 2000 г. Лисабонският европейски съвет признава важната роля на образованието като неразделна част от икономическата и социална политика, като инструмент за засилване на европейските възможности в световната конкуренция и като гарант за осигуряване на единство на нашите общества и развитието на техните граждани. Европейският съвет постави като стратегическа цел пред ЕС да стане най-динамичната икономика в света базирана на знанието. Развитието на висококачествено професионално образование и обучение е съществена и неразделна част от тази стратегия, особено по отношение подпомагането на социалното приобщаване, кохезия, мобилност, умения за работа и конкурентноспособност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 1.81 сек