Електронен подпис

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-03-13
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Киевски славистичен университет
Специалност: Финанси
Предмет: Електронен бизнес
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (58KB)          Html format .Html (32KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

електронен подпис, конфиденциалност, клиент, Удостоверение за електронен подпис, доставчик на удостоверителни услуги, публичен ключ

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Електронният подпис е легалното техническо средство, което дава възможност на всяко лице да прави изявления по електронен път и те да бъдат приравнени на неговите изявления, подписани със саморъчен подпис. Законът за електронния документ и електронния подпис, действащ от 7 години в България, дава възможност да се правят изявления по електронен път и те да бъдат със същата правна валидност, както изявленията, направени в писмена форма, подписани саморъчно. Електронният подпис по своята същност е едно техническо средство, набор от математически символи, които се прибавят към електронния документ, съставен от автора, и които гарантират невъзможността от последваща промяна на този документ, без тя да бъде видяна и за нея да бъде информирана третата страна, която е получател на един такъв подписан електронен документ.

Според българското законодателство удостоверенията за електронен подпис са два вида - за усъвършенстван електронен подпис и за универсален електронен подпис. Разликата в двата вида подписи е тяхното приложно поле. Универсалният електронен подпис, както предполага неговото име, е с възможно най-широко приложение. Той се използва когато адресат или автор на едно електронно изявление е държавата, държавен орган или орган на местно самоуправление. Когато гражданите или фирмите подават информация към администрацията, задължително се използват удостоверения за универсален електронен подпис. Тези удостоверения се издават от доставчици на удостоверителни услуги, регистрирани от която е държавният орган, който има контролни функции по изпълнение на закона за електронния документ и електронния подпис.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек