Проблеми при използването на материалните ресурси в индустриално предприятие.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2005-01-30
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 105 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство.
Специалност: Икономика на индустрията.
Цена:
 (44 лв) 39.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 4.40 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (121KB)          Html format .Html (78KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

същност и класификация на материалните ресурси, материалопоглащаемост, пътища и фактори за повишаване ефективността на използване на материалните ресурси, разработване на производствен бюджет, внедряване на нови технологии, анализ на дейността на съществуваща фирма и политиката й по отношение на материалните ресурси.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Динамичните промени в икономиката, увеличената глобална конкуренция, появата на нови пазари, поскъпването на природните ресурси, използването на нови и скъпи информационни технологии през последните десетилетия и новите по-строги законодателни мерки за опазване на околната среда естествено пораждат и нови управленски методи и концепции. Те целят по-гъвкаво, по-качествено и стопански ефективно производство, ориентирано не толкова към масовите потребители, колкото към пазарните потребности на отделните клиенти.

Глобализацията и либерализирането на пазарите, лесно преливащите се икономически шокове стават причина за затруднен достъп и оскъпяване на ресурсите. При тези условия иновациите, оптимизирането на производството и управлението на ресурсите са основните фактори за постигане на конкурентоспособност.

Материалните ресурси са от изключително значение за дейността на всяко едно предприятие, защото те са един от основните елементи формиращи себестойността на готовата продукция или услуга.

Тези активи носят стопанска изгода на фирмите и от тяхното качество и ефективно използване зависят крайните икономически резултати. Ето защо материалните ресурси трябва както да се оценяват, документират и отчитат навреме, вярно и целесъобразно в съответствие със законодателната и нормативната уредба в страната и чужбина, така и да се оптимизира тяхната употреба.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.43 сек