Зависимост между личния (паричен) доход и разполагаемия доход на домакинствата в България за периода 1998-2004г.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2006-05-02
Рейтинг:
1.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 10 стр.
Специалност: Маркетинг
Предмет: Макроикономика
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (28KB)          Html format .Html (20KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

макроикономически измерители на доходите, национален доход (NI), персонален доход (PI), разполагаем доход (DI), влияние на данъците върху разполагаемия доход - принцип на данъчното облагане, изследване на бюджетите на домакинствата.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Макроикономиката е динамично развиваща се система, която обхваща множество макроикономически променливи величини или показатели. Определянето на тези показатели става въз основа на така наречената система, на националните сметки. Те изразяват икономическата активност на цялата съвкупност от икономически субекти в националното стопанство.

Системата от националните сметки представлява съвкупност от принципи, определения и показатели, използвани за измерване на резултатите от съвкупната стопанска дейност. Системата от националните сметки представлява за държавата това, което за отделната фирма е фирменото счетоводство и балансът. Тя позволява да се следи непрекъснато пулсът на икономиката и да се реагира в случай на необходимост.

В системата от макроикономически променливи се използват голям брой показатели като: съвкупен, междинен и краен продукт: Брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, национален доход, личен и разполагаем доход.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек