Динамика на разходите в държания бюджет на Република България 1998 – 2003г.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-06-16
Рейтинг:
3.4 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 21 стр.
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (27KB)          Html format .Html (23KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

структура и динамика държавните разходи, републикански бюджет, сравнителен анализ за периода 1998 - 2003г.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В разработката ще се анализира динамиката на разходите по Републиканския бюджет. Това се прави с цел извличането на някои генерални констатации за разходите на национално ниво. Разходите по другите звена на държавния бюджет няма да се разглеждат.

Основни данни са с източник Министерство на финансите. От нормативната база, публикувана на www.digesta.com са извлечени законите за държавния бюджет за годините от 1998 до 2003 година. Данните са синтезирани и в следващата таблица са поместени разходите по Републиканския бюджет. Различната структура на разходите по Републиканския бюджет по години стана причина за някои затруднения при сравнението и изследването на динамиката. За целите на изследването и за запазване на истинската тенденция, прегрупиране на позициите не е извършено. Прегрупирането на разходите би изкривило реалното положение. Основните позиции са сравнение в абсолютният си размер. Тези пера, които не са характерни за всички години не са използвани, но са предоставени в таблицата, както и в приложенията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек