Структура на БВП по елементи на крайно ползване - състояние и динамика.

Вид: курсова работа
Прибавен: 2007-06-18
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 10 стр.
Университет: Пловдивски университет Паисий Хилендарски
Специалност: Макроикономика
Предмет: Макроикономика
Цена:
20 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (68KB)          Html format .Html (17KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

БВП (GDP), C + I + G + NX (consumption, investment, government purchases, net export), брутен вътрешен продукт на България през 2006 – състояние и динамика, темп на растеж на инвестициите, потреблението, внос и износ, развитие в отделни сектори, цени.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В брутният вътрешен продукт (БВП) е мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време в даден географски район. Това е един от начините за измерване на националния приход и продукция. Често брутният вътрешен продукт се използва като показател за стандарта на живота на определена нация, но има икономисти, които са против това.

Брутният вътрешен продукт е крайната стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на определена географска територия за известен времеви период. Най-често периодът е годишен и ако не е споменат, се има предвид годишен. Това означава, че БВП на България е годишният БВП на България. Трябва да се прави разлика между БВП и брутен национален продукт, в който влизат и приходите от инвестиции в чужбина.

Има два вида БВП, номинален и реален. И при двата вида, най-общо казано, се използва формулата БВП=[b]P[/b]*[b]Q[/b], където [b]P[/b] е векторът на цените, а [b]Q[/b] е векторът на произведените количества. При номиналния БВП [b]P[/b] се променя всяка година заедно с инфлацията, докато за реалната стойност се избира само едно [b]P[/b], да кажем цените от 2006 г. При наличието на инфлацията номиналната стойност обикновено ни кара да вярваме, че растежът на икономиката е по-висок от реалния.

Обикновено БВП се изразява чрез следното уравнение: БВП = C + I + G + NX където:

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек