Нетрадиционни форми на дистрибуция – лизинг, франчайзинг, интернет дистрибуция

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-25
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 18 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (67KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

дистрибуция, дистрибуционна политика, лизинг, финансов лизинг, франчайзинг, Асоциация по франчайзинг, интернет реклама, текстова реклама, мултимедийна реклама

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Дистрибуционната политика е фактор за постигане на фирмените цели, заложени в маркетинговата стратегия - възможно най-пълно и качествено задоволяване на потребностите на клиентите на фирмата. За целта е необходимо потребителят да получи продукт и търговска услуга с високо качество, като едновременно се минимизират проблемите, които евентуално възникват в процеса на търсене, покупка и потребление на стоката (предпродажбено обслужване, следпродажбен сервиз, подмяна на некачествени стоки, обучение за начина на ползване - експлоатация, консултация и др.).

По своята същност дистрибуционната политика е съвкупност от икономически, законодателни и административни мероприятия, и действия, осъществявани от стопанските организации с цел непрекъснат просперитет, ускоряване на икономически растеж и преодоляване на диспропорциите и несъответствията между производството и потреблението и задоволяване на търсенето.

Осъществяването на дистрибуцията има стратегическо значение за организацията, в следствие на проявилите се тенденции през последното десетилетие за отваряне на пазарите, глобализация в икономиката и регионалния подход при задоволяване на потреблението. Но дистрибуционната политика изпълнява и интегрираща роля в маркетинговата политика на фирмите, тъй като целите, стратегиите и действията на дистрибуцията са насочени за постигне на най-голяма ефективност от бизнеса за производителите и за потребителите.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек