Размер на предприятието

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-18
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 12 стр.
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (74KB)          Html format .Html (34KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

размер на предприятието, продукция, услуга, трудови ресурси, иновационна дейност, форми на организация на производствените процеси, малки и средни предприятия, трудови ресурси

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Когато се говори за размер на предприятието не трябва да се пренебрегва, факта, че самото понятие има комплексен характер и не може да бъде изразено само посредством един или няколко критерия и показателя. То включва в себе си множество различни характеристики, част от които могат да бъдат представени чрез конкретни стойностни величини. Това налага да се направи предварително разграничение между понятията “размер на предприятието” и “размер на производството”. Докато “размерът на производството” се свързва с количеството произведена качествена продукция и може да се измери с натурални и стойностни измерители, то “размерът на предприятието” е по-общото понятие и включва в себе си и размера на производството. При определяне размера на предприятието следва да се отчитат множество най-разнообразни по характер ограничения.

На първо място този размер зависи от типа на производството и номенклатурата на произвежданата продукция. Обикновено по-малките по размер стопански единици се характеризират с дребно и средно серийно производство и ограничена номенклатура. Именно това дава основания да се твърди, че размерът на предприятието е пряко следствие от степента на концентрация на производствената дейност.

На второ място като ограничително условие следва да се посочи изискването за ефективност. Това е свързано с осигуряване на ниска себестойност на произвежданата продукция и на по-малки разходи за нейната реализация. Ето защо в повечето случаи при определянето на размера на предприятието значително се отчитат равнището на следните видове разходи:

- разходи за доставка на суровини и материали;
- производствени разходи;
- разходи за реализация на готовата продукция.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек