Закрила на интелектуалната собственост и ролята й в развитието на бизнеса

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-04-24
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 16 стр.
Специалност: Управление
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (67KB)          Html format .Html (39KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

интелектуална и индустриална собственост, национално законодателство, закон за патентите, закон за марките и географските означения, закон за промишления дизайн, интегрални схеми, международни договори, ефективен бизнес

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Ефективното правоприлагане на мерките за защита на правата върху индустриалната собственост се гарантира от съществуващата законова база и функциониращите структури.

Основен правоприлагащ орган по отношение на предоставената закрила по Закона за патентите (ЗП), Закона за марките и географските означения (ЗМГО), Закона за промишления дизайн (ЗПД), Закона за топологията на интегралните схеми (ЗТИС) и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗЗНСРПЖ) е Патентното ведомство на Р България. Други държавни институции, ангажирани с функционирането и прилагането на правата в областта на индустриалната собственост, са:
• митници;
• икономическа полиция;
• Национална служба за борба с организираната престъпност (НСБОП);
• Комисия за защита на конкуренцията;
• съдебна система.

Компетентен за решаване на спорове, свързани с интелектуалната собственост, е Софийски градски съд (СГС).

Съществуващото законодателство в тази област предвижда санкции за лицата, нарушаващи правата върху индустриалната собственост.

Наказателният кодекс (чл. 227) предвижда за тази цел лишаване от свобода до три години или глоба в размер до 5000 лв.

При неправомерно използване на чужда марка или географско означение спрямо нарушителя може да се приложи и специална административнонаказателна мярка, визирана в ЗМГО – лице, което предлага, пуска на пазара или съхранява с тези цели стоки, означени със знак, идентичен или сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. и стоките се отнемат в полза на държавата – независимо чия собственост са, и се унищожават. Аналогична разпоредба е предвидена и в ЗПД – лице, което произвежда, предлага, излага на пазара или съхранява с тези цели продукти, изработени чрез копиране или използване на дизайн, включен в обхвата на закрила, без съгласието на неговия притежател, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 5000 лв., а продуктите подлежат на унищожаване. Тук е предвидена и възможност за преработване на продукта, така че да не се нарушава правото на притежателя на регистрирания дизайн.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек