Франчайзингът като политика по трансфер на знания и фирмена практика

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-05-13
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 14 стр.
Университет: УНСС – София
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (49KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

франчайзинг, франчайзодател, франчайзополучател, ноу-хау, франчайзингови схеми, браншови организации, икономическо сътрудничество между фирмите, дистрибуторство, франчайз-системи, фирма-майка, фирма-филиал, лицензодател, франчайз-договор

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Франчайзингьт е вертикално-кооперативна организационна система на юридически самостоятелни фирми, осъществяващи продажби на стоки и услуги на базата на договор. Тази система се проявява като единна структура и се отличава с разпределение на функции между партньори. Едната фирма (наричана франчайзодател или фирма-майка) дава на фирмата-филиал (наречена франчайзополучател) лиценз за извършване на определена стопанска дейност. Това става при точно определени договорни условия. Известни франчайз-вериги са МсDonalds, КFС, Рizza Hut, Соса Соlа, Holliday Inn, Hilton, Оffice1Superstore и други прочути търговски марки. Той обхваща над 60 бранша в търговията и услугите.

Производствената програма на франчайзодателя представлява т.нар. франчайзингов пакет. Той се състои от ноу-хау (структурирана бизнес концепция), права и обучение на франчайзополучателя и задължение на франчайзодателя активно да подкрепя партньорите си и непрекъснато да развива системата. Този пакетът включва наръчници, договори, бизнес-планове, образци за реклама, показатели и други стандарти за успех.

Франчайзополучателят е самостоятелна фирма, работеща за своя сметка, ползваща името на известна марка. Той има правото и задължението да прилага франчайзинговия пакет, да инвестира собствен капитал и успешно да управлява на системата.

Франчайзодателят разработва цялостна търговска концепция като започне от продукта, обхване рекламата, оформянето на магазини и стигне до обучението. А франчайзополучателите внедряват тази търговска концепция на своето работно място

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек