Системи за контрол и управление качеството при хранително-промишлените технологии. Контролно критични точки при месодобив и млекодобив

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2010-03-04
Рейтинг:
3 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 6 стр.
Университет: Висше училище „Земеделски колеж”
Предмет: Промишлени технологии
Цена:
 (23 лв) 21.85 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.15 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (57KB)          Html format .Html (35KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

Система за качество на храните HACCP, безопасност на храните, критични контролни точки (ККТ), Международна организация по стандартите (ISO), ISO стандарт, Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Осигуряването на качеството и контрола върху качеството при всяко едно производство би могло да се разглежда като цялостна система, съставена от множество стъпки. В хранително вкусовата индустрия най-често прилагани са системата НАССР за осигуряване на безопасност на храните и международните стандарти за качество ISO, като етапи от цялостното осигуряване и контрол върху качеството.

Налагаща се тенденция при производството на храни е изискването за безопасност при тяхната консумация. За производството на безвредни храни през 1993 г. Codex Alimentarius (Кодекс на храните – директива 93/43ЕЕС за хигиена на храните) постановява, че всички производители и търговци на храни трябва да внедрят документална система за осигуряване на качеството, препоръчвайки седемте принципа на НАССР. Регламент на ЕС въвежда задължително прилагането на НАССР системата по цялата хранителна верига за експортно ориентираните фирми от хранително-вкусовата промишленост. Закона за храните [обн. ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г.] изисква прилагането на седемте принципа на НАССР.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.53 сек