Борсова търговия с ценни книжа – анализи и прогнози

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-09-09
Рейтинг:
4.5 1 2 3 4 5
(2 гласа)
Дължина: 68 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (13.43MB)     Rar format .Rar (1.31MB)     Html format .Html (887KB)

Ключови думи и изрази:

пазарна икономика, ценни книжа, БФБ, инвестиционен портфейл, обикновени акции, привилегировани акции, облигации, ипотеки, касови сделки, безусловни сделки, опционни сделки, фючърсни сделки, първични пазари, вторични пазари, аукционатори, дилъри, брокери, фондов пазар, емитент, ЗППЦК, облигационен пазар, SOFIX, тренд, линеен метод, логаритмичен метод, корелация, детерминация, сезонни колебания, сезонни индекси, сезонна вълна, циклични колебания, случайни колебания

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Търговията с ценни книжа е неизменна част от пазарната икономика. Без нейното развитие не може да се разчита на прелом в активизирането на реалната икономика и стабилизирането на финансово-кредитната система. Предвид факта, че търгуването с ценни книжа се реализира на финансовия пазар, то без осигуряването на неговото нормално функциониране, този процес едва ли би бил възможен.
Целта на настоящата дипломна работа е да се изяснят характерните особености на борсовия пазар в България, като едновременно с това се посочат и основните тенденции в неговото развитие.
За реализирането на така поставената цел на разработката които следва да бъдат изпълнени следните задачи:
o Изясняване същността и характерните особености на търговията и сделките с ценни книжа, както и ползите, които тя носи за отделните инвеститори;.
o Проследяване на практическата реализация на търговията с ценни книжа на Българската фондова борса;
o Анализиране и прогнозиране на съществуващите тенденции в борсовата търговия у нас

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

Време за зареждане: 0.41 сек