Основни бариери пред иновационната дейност на българските предприятия

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-02-27
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 18 стр.
Предмет: Управление на иновационния процес
Цена:
 (39 лв) 37.05 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.95 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (95KB)          Html format .Html (27KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

предприятие, иновация, иновационен процес, ерозия на марките, иновационна активност, индекс на иновативност, бариери пред иновационната дейност, производствени разходи, нов продукт, система за иновации, източници на финансиране, Apple, Google, 3M, Toyota, Microsoft, General Electric, Procter & Gamble, Nokia, Starbucks, IBM

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Иновациите са двигателят на развитието, те са един от решаващите фактори на обществения прогрес. От темпа и скоростта на протичането им, от техния натиск и сила на въздействие зависят изключително много изменения в стопанския, обществения и културния живот.

Изследването на иновациите задължително предполага психологическия подход. Тяхната същност по начало налага това. От позициите на психологията най-съществените страни на проблема за иновации, който следва да се изследват в теоретичен и експериментално-изследователски план, са:
- иновационната дейност;
- психологичната характеристика на човека.

Иновация е употребата на нови идеи, процеси, стоки, услуги и практики по повече или по-малко комерсиален начин, базирайки се на (ново) приложение на науката и/или теxниката.

Йозеф Шумпетер описва нововъведенческите процеси като “създаване на нови комбинации” или изменения в развитието на пазара и производството. Според Шумпетер под самото понятие “нововъведение” се разбира изменение с цел да се внедрят и използват нови видове потребителски стоки, нови производствени и транспортни средства, пазари и форми на организация в производството.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.41 сек