Подходи и техники използвани от работодателите при наемане на работна сила

Вид: реферат / доклад
Прибавен: 2008-05-08
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 9 стр.
Университет: Стопанска академия “Д. А. Ценов”
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Икономика на труда
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (74KB)          Html format .Html (43KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

мотивация на персонала, подбор на персонала, оценка, възнаграждения, управление а персонала, потребност, заплащане на труда, планиране

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Управлението на персонала, според Едуин Филиппо е процес на планиране, организиране, направляване и контролиране на набирането, развитието, комуникациите, интегрирането, подкрепянето и оттеглянето на човешките ресурси, с оглед постигане целите на организацията, обществото и личността.

За мениджъра по персонала планирането означава, че е необходимо предварително определяне на кадровата програма, която ще има принос за изпълнението на целите, поставени в организацията. След като се определи курса на действие, целта на организирането е да осъществи това действие. В този процес нараства необходимостта от „стартова” функция, а тя именно се изразява в направляването. На края се проявява и контролирането. Контролът е мениджърска функция, която се свързва с регулирането на дейностите в съответствие с поставените цели и задачи.

Чрез адаптивните функции на управлението на персонала става набирането на подходящия брой и вид персонал, необходим за изпълнението и завършването на организационните задачи. След като персоналът бъде осигурен, той трябва да се развива с цел повишаване на професионалните умения. При изпълнение на поставените задачи персоналът трябва да се компенсира с подходящо и справедливо възнаграждение. В процеса на работа се търсят начини за интегриране, за ефективна спогодба между индивидите, обществото и организационните интереси. При изпълнение на всички тези функции се формира трудоспособна работна сила, която работи с желание. За да се поддържа това желание се комуникира със заетите. Организацията е длъжна при оттегляне на даден човек към обществото, да определи условията при които да стане това оттегляне и да гарантира възможно по-добра форма и състояние на оттеглилия се човек.

Управлението на персонала в структурите на местната власт е актуален проблем при все по-нарастващата самостоятелност на териториалните административни единици. С него се цели да се възприеме един подход при решаване на проблемите в тази област, да се търси възможност за оптимизиране състава и структурата на персонала, да се разработи по-ефективен механизъм на заплащане на труда.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек