Подбор на персонала

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-05-21
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 15 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (43KB)          Html format .Html (16KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

управление на човешките ресурси; планиране и анализ на трудовите ресурси; набиране, подбор и мотивация на персонала

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Управлението на трудовите ресурси в организациите и фирмите по принцип е автономно. Неговата ефективност в много голяма степен е в зависимост от съгласуваността на автономното управление с управлението на човешките ресурси на по-високите йерархически равнища. В това отношение особено внимание заслужава съгласуваността на браншово равнище в реалната икономика, в която функционират няколко вида субекти. Това са големи, малки и фамилни фирми. Големите фирми имат достатъчно потенциал за самостоятелно ефективно управление на собствените си човешки ресурси в почти всяко отношение. При средните фирми този потенциал е ограничен в значителна степен. При малките и фамилните фирми почти няма такъв. Обикновено и едните и другите ползват наготово човешки ресурс от пазара на труда и почти нямат възможност да осигуряват неговото качествено развитие. Тези фирми са и с ограничени финансови възможности за създаване на мотивация и осигуряване на стимули за наемане на работна ръка с високо качество. А това в известна степен се отразява и на ефективността на стопанската им дейност и конкурентноспособността им на пазара.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.47 сек