Състояние и тенденции в развитието на трудовия пазар в региона, обслужван от ДБТ - Айтос

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-09-13
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 33 стр.
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (123KB)          Html format .Html (57KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

трудов пазар – състояние и тенденции на развитие; ДБТ – Айтос; заетост и безработица – структура и динамика; входящ и изходящ поток; трудоспособност; работна сила и работни места; насърчаване на заетостта

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Предлагането на работна сила на регионалния трудов пазар е под влияние, както от развитието на микроикономиката и сезонната заетост в региона обслужван от ДБТ – Айтос, така и от положителното въздействие на провежданата активна политика на пазара на труда – програми и мерки за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта. И през 2005 година безработицата в региона продължава да намалява спрямо предходните години. Средногодишният брой на клиентите на ДБТ - Айтос е 3799 д., като 1903 д. от тях са в община Айтос, а 1896 д. - в община Руен. Спрямо предходната 2004 година регистрираните безработни намаляват с 1189 д. или с 23.70 %, което е в резултат както на по-малко съкратени лица, така и на нарасналия брой постъпили на работа и включени в програми и мерки за заетост.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек