Фирмени инвестиции в човешки капитал по примера на Алфа ООД

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2009-10-07
Рейтинг:
4.8 1 2 3 4 5
(5 гласа)
Дължина: 39 стр.
Университет: Стопанска академия „Д. А. Ценов”
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (136KB)          Html format .Html (47KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

фирмени инвестиции в човешки капитал – теоретични основи, съвременни виждания, методика за управление, анализ и оценка, проблеми при управлението на инвестициите

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Под инвестиции трябва да се разбират не само капиталните вложения, т. е. паричните средства, но и всички други необходими за създаването на дълготрайни активи. Всяко влагане на парични средства (еквиваленти), което има за цел получаването на стопанска изгода под формата на доход, респ. печалба е инвестиция.

Специфичните особености на инвестициите, характеризиращи тяхната същност са посочени и в определението, което се дава в българското счетоводно законодателство: “Инвестицията е притежаван от предприятието актив с цел увеличаване на собствения капитал (чиста стойност на капитала) чрез разпределения, получаване на дивиденти, ренти и други подобни възнаграждения или чрез придобиване на друга стопанска изгода за предприятието”.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек