Маркетингова стратегия на индустриална фирма - "Белопейпър" ЕООД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2005-06-19
Рейтинг:
3.25 1 2 3 4 5
(8 гласа)
Дължина: 20 стр.
Цена:
 (31 лв) 29.45 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.55 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (42KB)          Html format .Html (37KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

обща характеристика на фирмата, продукта и пазара, продуктова стратегия, стратегия на разпределение, ценова стратегия, промоционна стратегия, фактори влияещи на избора на стратегия - оценка, възможни алтернативни стратегии за всеки маркетингов инструмент, препоръки към фирменото ръководство на “Белопейпър” ЕООД.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

“Белопейпър” ЕООД е средно по големина предприятие, създадено през 1996 г, специализирано в производството на санитарно-хигиенни изделия от хартия (салфетки, тоалетни и домакински ролки). Персоналът на фирмата наброява 47 човека от които 1 е висш ръководител, 5 са средни ръководители, а останалите 41 човека са технически персонал. Оборотът на фирмата за 2004 г е 1 233 000 лв , като финансовият резултат за същата година е 28 000 лв. В краткосрочен план, целите на фирмата се свеждат до постигане на печалба. В дългосрочен план, целите са свързани с растеж на фирмата (поне 15% годишно), увеличение на пазарния дял и навлизане в нов пазар. Основните средства, които предприятието използва за постигане на печалба са: повишаване ефективността на производството, намаляване на себестойността на продукта, стимулиране на продажбите, развитие на дистрибуционните канали, въвеждане на иновационни технологии. В структурно отношение предприятието е типично ЕООД. Начело е едноличен собственик, изпълняващ функциите на управител, който определя задачите и общите цели на фирмата, фирмената култура. Основните отдели в управлението на “Белопейпър” ЕООД са: финансово-счетоводен, производствен, транспортно-снабдителен, маркетинг и продажби. Решенията се вземат от управителя след консултация със съответния отдел както следва:

- за качеството и дизайна на продукта – с производствения отдел;

- за цената на продукцията – с финансово-счетоводния отдел;

- за каналите за разпределение, комуникационната и рекламната политика – с транспортно-снабдителния и с отдела по маркетинг и продажби.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.73 сек