Анализ и оценка на състоянието на маркетинговата дейност на финансовата институция – банка ДСК

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-07-08
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 22 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (99KB)          Html format .Html (78KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетингова дейност и политика, финансова институция, банкови продукти и услуги, банков маркетинг и банков асортимент, пазарен дял, оценка и контрол, конкуренция между банките

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Потребявайки една или друга банкова услуга, ние не просто я купуваме като стока, но и ползваме, разпореждаме се с една чужда банкова собственост. Именно това обстоятелство, което е уникално по своя характер отличава банките от редица други институции в предприемаческата сфера. От “изходния материал” - чуждите пари, банките създават и пласират свои продукти /услуги/, които са тяхна собственост. Ето защо банковите услуги не задоволяват само някакви потребности, но и синтезират сложни интереси, претенции, компетенции и процедури за самото си осъществяване.

Банковите продукти не са предназначени за еднократно потребление на определен и изолиран пазар. Според спецификата на продукта, услугата бива оказвана на клиента за различно време. Продължителността на взаимоотношенията между клиентите и банката зависи от качеството на услугата и от лоялността на потребителя. Тук именно, чрез различни маркетингови мерки може да се поддържа и стимулира потребителската лоялност. Чрез комплексно задоволяване потребностите на клиента може да се поддържа доверието на клиента към избраната банка.

Абстрактността и взаимната обвързаност определят банковите услуги като специфичен производствен резултат, който подлежи на изясняване, тълкуване, уточняване на предназначението му.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек