Маркетингова политика на банките /на примера на Банка ДСК /

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-08-11
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 8 стр.
Цена:
19 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (30KB)          Html format .Html (11KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетингова политика, Банка ДСК, промоционален микс, одиторски точки, продуктова стратегия

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

“Банка ДСК” АД смята, че потенциалът за растеж на българския пазар на финансови продукти на дребно се крие най-вече във високия относителен дял на хората, неизползващи банкови услуги. Предвид на това “Банка ДСК” АД разглежда като свой водещ приоритет запазването на досегашните клиенти на институцията и увеличаването на бизнеса с тях чрез интензифициране на кръстосаните продажби. На второ място, усилията са насочени към привличане на нови клиенти от кръга на клиентите, неползващи банкови услуги. Тази целева клиентска група се разглежда като имаща най-голям потенциал от гледна точка на растежа на институцията и следователно, интензивността на условията за привличането на клиенти от тази категория ще бъде най-голяма.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек