Комуникациите в системата на маркетинга

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-10-25
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 15 стр.
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (59KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетингови комуникации, маркетинг микс, комуникационна политика, комуникационна стратегия, стратегии на комуникационния микс, стратегия на “избутване”, стратегия на “издърпване”, маркетингови дейности, търсене, предлагане, проникване на пазара

Частично (кратко) резюме на темата

В условията на пазарно стопанство ролята на маркетинга непрекъснато нараства. Принципите му лежат в основата на системата на управление на по-голяма част от фирмите и компаниите в САЩ, в Западна Европа, в Япония и други. Модифицират се организационните структури, фирми и методи за ръководство на производствено-пласментна дейност.

Всяка фирма, независимо от своя предмет на дейност, юридически статут, форма на собственост и организационно-управленческа структура, която се стреми към просперитет, следва добре да познава пазарната икономика, към която постепенно се насочва и нашата страна.

Фирменото присъствие на вътрешния и международния пазар е многообразно. Успоредно с най-големите фирми в света функционират и множество средни и малки фирми. Независимо от мащабите и националната принадлежност на фирмите, те се стремят да постигнат определено равнище на конкурентноспособността на произвежданите и предлагани стоки или услуги, да реализират изгодни продажби на вътрешния и външните пазари. За постигане на поставените цели основополагащо значение има фирменото управление и преди всичко маркетингът. В условията на икономика, регулирана предимно от пазара и в ограничени размери от държавата, фирмата до голяма степен се основава на маркетинга.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.38 сек