Комуникациите в системата на маркетинга

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-10-25
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 15 стр.
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (59KB)          Html format .Html (46KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

маркетингови комуникации, маркетинг микс, комуникационна политика, комуникационна стратегия, стратегии на комуникационния микс, стратегия на “избутване”, стратегия на “издърпване”, маркетингови дейности, търсене, предлагане, проникване на пазара

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

В условията на пазарно стопанство ролята на маркетинга непрекъснато нараства. Принципите му лежат в основата на системата на управление на по-голяма част от фирмите и компаниите в САЩ, в Западна Европа, в Япония и други. Модифицират се организационните структури, фирми и методи за ръководство на производствено-пласментна дейност.

Всяка фирма, независимо от своя предмет на дейност, юридически статут, форма на собственост и организационно-управленческа структура, която се стреми към просперитет, следва добре да познава пазарната икономика, към която постепенно се насочва и нашата страна.

Фирменото присъствие на вътрешния и международния пазар е многообразно. Успоредно с най-големите фирми в света функционират и множество средни и малки фирми. Независимо от мащабите и националната принадлежност на фирмите, те се стремят да постигнат определено равнище на конкурентноспособността на произвежданите и предлагани стоки или услуги, да реализират изгодни продажби на вътрешния и външните пазари. За постигане на поставените цели основополагащо значение има фирменото управление и преди всичко маркетингът. В условията на икономика, регулирана предимно от пазара и в ограничени размери от държавата, фирмата до голяма степен се основава на маркетинга.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.79 сек