Анализ на комуникационната политика на ТБ ДСК АД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2010-11-26
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 20 стр.
Университет: УНСС
Специалност: Маркетинг
Цена:
 (35 лв) 33.25 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.75 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (97KB)          Html format .Html (93KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ, комуникационна политика, стратегия, ДСК АД, връзки с обществеността, банкови продажби, лични продажби, сегментиране на пазара, проучвания

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Законът за банките определя банката като “акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск” . Това определение за банките в най-обща степен характеризира тяхната роля, а оттам по метода на анализа дейността на банките се извежда и самата същност, мисия, цели, задачи и видове банкови услуги и сделки в България. Актуалността на темата относно комуникационната политика, като част от маркетинговата политика, на банките произтича от необходимостта за всяка банка в България да се стабилизира и продължава да се развива по отношение брой и количество клиенти, различни ориентации и разнообразие в сделките на кредитния, капиталовия и паричния пазар, възможностите за продуктови иновации или като цяло да придобие конкурентни пазарни предимства чрез ефективно разработена маркетингова и комуникационна стратегии.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек