Счетоводно-информационно осигуряване на разчетите в предприятието.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2007-03-25
Рейтинг:
3.3 1 2 3 4 5
(10 гласа)
Дължина: 131 стр.
Университет: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов.
Специалност: Счетоводство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (120KB)          Html format .Html (40KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

характеристика на разчетните отношения в предприятието, видове разчети, основни изисквания при документирането им; организация и методология на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите с доставчиците, клиентите, персонала, съдружниците, подотчетните лица; вземания по липси, начети и съдебни спорове; документация, формиране на данъчните задължения.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Дипломната работа ”Счетоводно-информационно осигуряване на разчетите в предприятието” разглежда условията за възникването на разчетите, групирането им, информационното осигуряване и отчитането им в процеса на дейността на предприятията. Този проект е разработен по примера на дейността и счетоводните отчети на БРП АД, гр. Русе.
............
В настоящият магистърски проект, обект на изследване са разчетите в предприятието – счетоводното и информационното им осигуряване. Големият обхват и разнообразие на този обект не позволява да бъдат разгледани разчетните отношения в техния цялостен обхват. Породи това в магистърския проект е акцентирано върху най-важните и типични разчети. Това са разчетите от групи: група 40 Доставчици, група 41 Клиенти, група 42 Персонал и съдружници, група 45 Разчети с бюджета и ведомства и група 46 Разчети с осигурители.

За отчитане на разчетните взаимоотношения се използва индивидуалният сметкоплан на БРП АД, който е изготвен на база приетия от Националния съвет по счетоводство Примерен Национален Сметкоплан.
Цел на проекта е представянето на най-оптималната организация на правилното синтетично и аналитично отчитане на разчетните отношения в теоретичен и практически аспект, също така тяхното групиране и законосъобразно документиране. Това е направено, тъй като е условие за успешна и рентабилна дейност на предприятието в сегашните пазарни условия.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.5 сек