Разработване на инвестиционен бизнес план на Технологичен район "Далекосъобщения" – гр. Монтана.

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2006-10-09
Рейтинг:
3.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 64 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (37 лв) 35.15 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.85 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (84KB)          Html format .Html (52KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

инвестиции, иновации, капиталови активи, адекватност, инвестиционни решения, бизнес план, структура на инвестициите, делова идея, бизнес-кредитиране.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Бизнес-планът изпълнява няколко функции, в зависимост от неговото предназначение и целите, за които се изготвя. В зависимост от това, какъв елемент от фирмената дейност се счита за приоритетен, той може да има различен обхват и съдържание и в съответствие с това, да бъде разработен в различни варианти.

Бизнес-планът е основен инструмент за развитието на фирмата и осигуряване реализация на нейната мисия. В него са дефинирани срокове и крайни резултати. Този бизнес-план е деловата програма на фирмата.

Бизнес-планът е основният финансов и търговски документ. Той се изисква от кредитора и е предназначен да докаже полезността и ефективността на съществуващата фирма или новата идея, която се предлага за финансиране. Целта е да се осигурят средства. По своята форма, съдържание и обхват, бизнес-планът трябва да отговаря главно на изискванията на финансовите институции.

Бизнес-планът с инвестиционна насоченост се съставя в случаите, когато е необходимо разширение на съществуващия бизнес или навлизане в нова дейност. Той трябва да обоснове целесъобразността на инвестицията, да докаже, че проектът е обезпечен във всичките му аспекти – пазарни, суровинни и технологични.

При съставянето на бизнес-план трябва да се знае, че съдържанието и структурата му могат да се променят в зависимост от множеството фактори и на първо място от целите и предназначението, за които е съставен. Основната идея, която трябва да ни ръководи, е да отговаря на множество въпроси, свързани с дейността на фирмата и нейното развитие във времето. За тази цел в бизнес-плана трябва да се съдържат три елемента:

• Пълен, точен и обективен анализ на фирмата и околната следа, в която тя съществува: икономическа, социална и екологична.

• Целите, които трябва да се постигнат и тяхната реализация във времето. Те са дефинирани с конкретни величини и срокове.

• Да набележат средствата и мероприятията за достигане на крайната цел.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.53 сек