Същност на счетоводната политика в нефинансовото предприятие

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-03-21
Рейтинг:
3.3333 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 26 стр.
Университет: Стопанска академия Д. А. Ценов
Специалност: Счетоводство и одит на нефинансови предприятия
Предмет: Магистърски семинар/Счетоводна политика
Цена:
 (87 лв) 69.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 17.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (64KB)          Html format .Html (30KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

счетоводна политика, предприятие, нефинансови предприятия, годишен оборот, стопански операции, икономическа среда, данъчно законодателство, счетоводно отчитане, икономически цикъл

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Върху формирането на счетоводната политика на предприятието влияят разнообразни вътрешни и външни социално-икономически фактори, което обуславя нейния индивидуален, а не универсален характер. Факторите, които предопределят параметрите на счетоводната политика на предприятието през различните отчетни периоди, са следните:

1.2.1. Вътрешни

- регионална и национална социално-икономическа конюнктура;
- национално счетоводно, търговско, трудово и данъчно законодателство;
- фаза на икономическия цикъл, в която се намира предприятието;
- проявлението на фазите на възпроизводствения процес в предприятието;
- юридически статут и предмет на дейност на предприятието;
- определени социални – икономически цели при управлението на предприятието;
- разполагаеми ресурси и вид на собственост върху тях;
- степен на ликвидност на разполагаемите ресурси.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.44 сек