Данък върху работната заплата - теоретични аспекти на анализа

Вид: курсова работа
Прибавен: 2008-06-17
Рейтинг:
4 1 2 3 4 5
(3 гласа)
Дължина: 7 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (25 лв) 23.75 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.25 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (45KB)          Html format .Html (26KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

работна заплата – същност, данък върху работната заплата; трудово възнаграждение; работодател и работник

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Работната заплата се разглежда като доход и представлява трудовото възнаграждение, което работникът или служителят получава срещу предоставяне на правото даден работодател да ползва работната му сила през определен период от време и определени условия. Освен нея, за заетите лица като източници на доходи могат да се предоставят от работодателя, паричните помощи по линия на социалното подпомагане в предприятието и други парични суми.

Работната заплата е издръжката на работниците и служителите или онова, което струва на работодателя правото му да използва работната сила на наемните работници, надхвърля значително размера на възнаграждението по трудов договор. Тук се отнасят: работната заплата, допълнителните изгоди, задължителните и доброволните осигуровки за работещите, средствата за здравна профилактика и текущо здравно обслужване, средствата за подобряване условията на труд, за повишаване квалификацията и преквалификацията, за социално-битово и културно обслужване и други. Ето защо, когато преценява ползите от наемането на работници и служители, той ги съпоставя с всички разходи, които му струва издръжката на един работник или служител За работодателя, цената на труда представлява обикновен разход на средства за издръжка на работниците и служителите в предприятието, също такъв, какъвто са и останалите разходи, които той прави за производството и реализацията на продукцията.

Работната заплата представлява разход и може да се определи като паричната сума на приведените разходи, който му струва правото да ползва наетите по трудово правоотношение работници и служители.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек