Данъчна система, същност на ДДС

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-01-17
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 26 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (56KB)          Html format .Html (28KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

ДДС – същност, характеристика, цели и задачи; данъчна система; ЗДДС; принципи на данъчното облагане; данъчна основа; ЕС; държави членки

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Данъчните системи на отделните страни се формират под въздействието на цял комплекс от исторически, икономически, политически и социални условия. Във всички случаи подборът на данъците в данъчната система, тяхната структура, равнището на данъчните ставки, данъчната база, данъчните облекчения и намаления и др. имат ярко изразен национален характер. Заедно с това, развитието на интеграционните процеси и глобализацията на стопанската дейност налагат хармонизацията на данъчното законодателство в регионален и даже в световен мащаб. Това поставя пред всяка страна трудната задача да търси оптимално съчетаване и адаптиране на националните особености и конкретните проблеми на данъчното облагане с европейските тенденции и стандарти. Не случайно процесът е продължителен и сложен даже в такива, достигнали висока степен на интеграция, общности като Европейския съюз (ЕС). Той е още по-труден за страни като нашата ­ дълго продължил преход от планово стопанство към пазарно икономическо регулиарне и организация.

Смисълът на фиска е в събирането на средства за материалното обезпечаване на обществения ред, при който се гарантира живота и имуществото на гражданите. Така всеки човек, поради своята съпричастност към обществото, носи определени отговорности пред себе си, своите близки и съграждани .

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Сходни търсения:

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.48 сек