Сравнителен анализ на използваните при оценката на кредитоспособността аналитични техники, възможности за усъвършенстване

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-05-21
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 92 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Банково дело
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (76KB)          Html format .Html (25KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

оценка на кредитоспособност, банково кредитиране, оценка на инвестиционни проекти, критерии за оценка на кредитен риск, потребителски кредити, финансов мениджмънт, рискови експозиции на банките

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Кредитния риск изразява неопределеността, която съществува по отношение възвращаемостта на главницата и лихвите по нея в желания от кредитора срок.

Кредитните операции са най-доходоносните, но и най-рисковите банкови операции. Това определя необходимостта от оптимизация на съотношението между риска и доходността при формирането на кредитния портфейл на банките.

Под кредитен риск се разбира вероятността клиентът по кредитната сделка да не изпълни или да се окаже в невъзможност да изпълни условията на сделката. Това влияе върху ликвидността на търговските банки и ограничава възможностите им за отпускане на нови кредити.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.45 сек