Анализ на собствения капитал на Е.ОН България Мрежи АД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2011-03-28
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 15 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Специалност: Счетоводство и контрол
Предмет: Финансово - счетоводен анализ
Цена:
 (30 лв) 28.50 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.50 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (58KB)          Html format .Html (48KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

анализ, собствен капитал, елементи, етапи, Е.ОН, финансов аспект, счетоводен аспект, резерви, финансов резултат, печалба, загуба, дивиденти, тантиеми, отчети, търговски регистър, финансови отчети

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Финансовият анализ е процес за изследване на финансовото състояние и на основните резултати от финансовата дейност на фирмата с цел осигуряването на перспективното й развитие и разкриване на резерви за повишаване на пазарната й стойност.

В процеса на анализа особено внимание следва да се отдели на собствения капитал поради неговата значимост за финансовата стабилност и независимост на предприятието. Величината на собствения капитал представлява паричен израз на вложеното имущество от собствениците в дейността на предприятието. Следователно той може да бъде характеризиран като една динамична величина. Неговото движение представлява пряко отражение на развитието на предприятието - от неговото образуване до ликвидирането му. Целта на анализа е да се установят основните източници за формиране на собствения капитал и да се определят последствията от тяхното изменение върху финансовата устойчивост на предприятието.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек