Информационни системи в туризма

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2010-10-05
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 92 стр.
Университет: Икономически университет - гр. Варна
Специалност: Туризъм
Предмет: Туризъм
Цена:
 (120 лв) 96.00 лв (нова цена)
  (Спестявате 24.00 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (215KB)          Html format .Html (174KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

туризъм, хотелиерски продукт, информационни системи, информационни технологии, Некерман, Туи, екотуризъм, емитивни пазари, туроператор, туристопоток, услуги, мениджънт, КИС, СТРАНД, MIS, системен подход, компютъризация, счетоводство, национална резервационна система

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА

Съвременният стопански туризъм е сложна вероятностно - икономическа система, имаща за обект човека и условията, в които протича отдихът. В отрасъла е налице силно проникване на дейности от производствената и непроизводствената дейност.

В условията на пазарна икономика в отрасъла се променя съдържателно управленският процес. Тези промени са свързани преди всичко с подготовката и вземането на управленски решения за настоящето и бъдещото развитие на туристическите фирми. Повишава се динамиката на управлението, при което коренно се променят изискванията към основния управленски ресурс - информацията. Структурните промени и реализирането на производствени резултати в туризма са свързани непосредствено с осигуряване на актуална, достатъчна по обем и качествена информация, необходима за обслужване концепцията за пазарното развитие на отрасъла.

Усилията за усъвършенстване на управлението и за повишаване на неговата ефективност се насочват към все по-широко прилагане на информационните технологии в туризма, към изграждане на компютърни информационни системи (КИС).

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек