Информационни системи в туристическия сектор

Вид: дипломна работа
Прибавен: 2010-02-15
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(11 гласа)
Дължина: 73 стр.
Университет: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Специалност: Математика и информатика
Цена:
 (212 лв) 169.60 лв (нова цена)
  (Спестявате 42.40 лв, 20%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (288KB)          Html format .Html (64KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

информационни системи, видове информационни системи, бази от данни, Система за управление на базата от данни (СУБД), архитектура и компоненти на СУБД, моделиране на данни, работа с база от данни, релационен модел, проектиране на БД, връзки в базата от данни, информационно-резервационни и комуникационни системи Към темата отделно ще Ви пратим: 1/ файл с презентация на темата на Power Point (.ppt) 2/ реализация на самата информационна система на MS Access.

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Силната конкуренция на международните пазари и важната роля на туризма в развитието на българската икономика налагат този отрасъл бързо да се променя, съобразявайки се с процесите на еволюция на информационното общество, бума на интернет технологиите и виртуалните мрежи. Тези процеси започват да събуждат нови модели на поведение у много участници в сферата на туризма. Новата медийна среда осигурява възможност за обратна връзка с потребителите на туристически услуги, предоставя алтернативни начини за маркетинг и промоция и променя съществуващите в момента традиционни стереотипи на работа. Според статистиките рейтингът на Мрежата като медия изпреварва този на телевизията и радиото сред потенциалните туристи.

Информационните и комуникационни технологии винаги са оказвали силно въздействие върху отделните сектори в туризма. Внедряването на компютърни системи за управление, реклама, дистрибуция и комуникации дава ползи и предизвиква генерални промени. Внедряването на информационни системи и системи за резервация от туроператорите и агенциите им дава предимство при организиране на въздушния, водния или наземния транспорт, настаняване и места за подслон, организиране на атракции.

Цели: Да се разработи информационно-резервационна система за хотел, която предоставя възможност за извършване на резервация в реално време на туристически продукти като реализира различни алгоритми и задачи в зависимост от текущия потребител. Тя осигурява възможност за регистрация, проверка за заетост, резервация и плащане на индивидуални продукти и услуги или туристически пакети.

Задачи: Предварително изследване – събиране на информация за хотел „Болярски” гр. Велико Търново – обща информация, предлагани услуги и цени; Проектиране на база данни в средата MS Access.

ПЪРВА ГЛАВА съдържа въведение в информационните системи и технологии, видове информационни системи, сфери в които се прилагат информационните системи и подходи за изграждане на информационна система.

ВТОРА ГЛАВА съдържа общи характеристики на подхода „Бази от данни”. Архитектура и компоненти на система за управление на база данни. Характеристики и основни компоненти на Microsoft Access.

ТРЕТА ГЛАВА съдържа информация за същността на информационните технологии в областта на туризма и фактори за развитие на информационно-резервационни системи за хотелския бизнес в България.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА включва предварителното изследване и проектиране на база данни в средата MS Access.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек