Мотивацията на сестринския персонал в България.

Вид: магистърски проект
Прибавен: 2006-08-23
Рейтинг:
3.5 1 2 3 4 5
(4 гласа)
Дължина: 57 стр.
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Цена:
 (55.5 лв) 49.95 лв (нова цена)
  (Спестявате 5.55 лв, 10%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (74KB)          Html format .Html (39KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

мотивация, видове медицински персонал в България, работни хипотези, нормативна уредба, здравна реформа; видове стимули – финансови и нефинансови; емпирично изследване; частна и държавна практика;

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Целта на настоящата тема е изследване мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България.

Постигането й ще бъде осъществено с последователното изпълнение на следните задачи:

1) изследване на теоретичните възгледи за мотивацията, които са в основата на основните съвременни мотивационни модели, литературен обзор на изследвания за мотивацията за работа на медицинския персонал;

2) провеждане на изследване на мотивацията за работа на сестринския персонал в България – за по-точна интерпретация на проблемите, с акцент върху някои социално-икономически характеристики на изследваната съвкупност, както и на институционалните фактори и среда;

3) формулиране на изводи от проучването – определянето на най-съществените мотивационни фактори и тяхното влияние, степента на удовлетвореност от тях;

4) формулиране на стратегия и тактика за повишаване мотивацията на сестринския персонал.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек