Разработване и осъществяване на планове

Вид: въпрос за държавен изпит
Прибавен: 2009-01-25
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 5 стр.
Университет: Бургаски свободен университет
Специалност: Бизнесадминистрация
Цена:
15 лв
 
Пълно резюме: RTF format .Rtf (43KB)          Html format .Html (17KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

разработване на план, планиране, видове планове, хоризонти на планирането, препятствия пред планирането, дългосрочни, средносрочни и краткосрочни планове, неуспешно планиране

Частично (кратко) резюме на темата

За да се създаде добър план, е необходимо информацията да тече и в двете посоки – отгоре надолу и отдолу нагоре. Висшите ръководители по-добре виждат посоката, а низовите – конкретните стъпки.

Информацията се движи насрещно и в двете посоки, докато се разработят точни планове и за трите равнища. Отначало ръководителите от по-високо ниво предоставят на тези от по-ниското обобщените показатели, а после вземат под внимание техните конкретизации и ако е необходимо, коригират показателите.

Степента на подробност на всеки план съответства на равнището, на което е разработен. След окончателното си съгласуване плановете се утвърждават и стават задължителни за всички членове на организацията.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.4 сек