Организация на управление на човешките ресурси в БТК Мобайл ЕООД

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-06-24
Рейтинг:
0 1 2 3 4 5
(0 гласа)
Дължина: 21 стр.
Цена:
 (29 лв) 27.55 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.45 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (87KB)          Html format .Html (27KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

телекомуникационен сектор в България, БТК АД, Вивател, БТК Мобайл ЕООД, Мобилтел АД, Глобул, организационна структура на управление на БТК Мобайл ЕООД, показатели за ефективност на трудовите ресурси, макросреда на фирмата, мотивация

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

Организационното управление и в частност управлението на трудовите ресурси с цел достигане на ефективни стратегии за работа (формално и неформално изграждане на екипи и колективи), може да се прилага в различни организации, като позволява на всяка от тях своевременно да определя своята стратегическа ориентация, стратегия и политика на работа. То се отличава със своята фундаменталност, мащабност, перспективност, целенасоченост, сложност, комплекстност, иновационност и продължителност, всички тези характеристики имащи решаващо значение за цялостното развитие на българските организации. Самото управление може да се разглежда като непрекъснат процес на адаптиране към значимите промени в обкръжаващата среда и на тази база изграждането на ефективно функциониращи работни модели и стратегии. То подготвя организациите за бъдещето, като чрез подходящи стратегии направлява тяхното дългосрочно развитие.

Стратегическото управление по отношение трудовите ресурси като важна съставна част от общата управленска стратегия и структура на работа притежава специфични особености на приложение на национално и регионално равнище. Стратегическото управление в частния сектор, например, е свързано с формулирането на стратегически цели и предприемането на стратегически действия, които имат жизненоважен характер за бъдещото развитие на бизнеса.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.53 сек