Модел за управление на психологическия договор

Вид: курсова работа
Прибавен: 2009-07-31
Рейтинг:
5 1 2 3 4 5
(1 гласа)
Дължина: 11 стр.
Цена:
 (33 лв) 31.35 лв (нова цена)
  (Спестявате 1.65 лв, 5%)
Пълно резюме: RTF format .Rtf (49KB)          Html format .Html (22KB)

(От пълното резюме ще добиете по-добра представа за засегнатите проблеми в разработката)

Ключови думи и изрази:

организационна психология, социалнопсихологически процеси и явления в организациите, междуличностни отношения и общуване в организацията, мотивация и конфликти в организацията, управленски решения, Пинчов модел за управление на психологическия договор, елементи и методи за изследване на психологическия договор

реклама реклама
Частично (кратко) резюме на темата

При определяне предмета на организационната психология трябва да бъде взета под внимание съществена обективна даденост - организационната психология представлява един от клоновете на психологическата наука. А психологията днес се превръща в една от значимите области на научното познание, което има важно практическо значение не само за по-доброто познаване на човешката психика и поведение, но и за осъществяване на целенасочени промени в поведението и дейността на индивидите. Предметът на психологията - изследване на разнообразните факти, явления и процеси, които са свързани с най-сложната форма на отражение на материята - психическото отражение, показва сложността на самия изследователски предмет на психологията.

Чрез изследването на социалната организация, организационната психология създава специфично психологическо знание, което е необходимо от една страна на самата научна дисциплина за нейното по-нататъшно развитие като клон на психологическата наука, а от друга - правейки достъпно това знание за индивидите, които ръководят разнообразните социални организации в обществото, се създават условия за повишаване на управленския потенциал на ръководителите. По такъв начин чрез специфичното психологическо познание, свързано с основните закономерности на протичането на съвместната дейност в социалната организация става възможно ръководителите да осъществяват целенасочено и ефективно въздействие върху процесите, които протичат в нея и по такъв начин да постигнат и по-висока резултатност и в своята управленска дейност.

Пълен преглед ...

Внимание: Всички материали са за лично ползване и с помощна цел. Helpos.com не носи отговорност при опит за плагиатство. Авторството на текстовите материали принадлежи на техните автори!

  • Автори печелете пари

реклама
Време за зареждане: 0.39 сек